ให้กำลังใจ

ข้อความให้กำลังใจ แรงบันดาลใจเล็ก ๆ สำหรับคนสู้ชีวิต

             กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะในยามที่รู้สึกท้อแท้และกำลังจะสิ้นหวัง กำลังใจเปรียบได้กับหยดน้ำเล็ก ๆ ให้กับคนที่กำลังจะขาดน้ำ หรือเปรียบกับคนกำลังจะจมน้ำแล้วเจอขอนไม้ กำลังใจแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปที่ชัดเจนทำให้มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รับรู้และสัมผัสได้จิตใจ การให้กำลังใจที่ง่ายที่สุดก็คือ การใช้ดินสอหรือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเขียนหรือพิมพ์ข้อความให้กำลังใจส่งไปให้ยังคนที่ต้องการ เพียงแค่นี้คนที่ได้รับก็จะมีรอยยิ้ม พร้อมที่จะสู้กับทุกปัญหา และอุปสรรค ข้อความให้กำลังใจที่ง่ายที่สุด แต่ได้ผลดีที่สุด              สำหรับข้อความให้กำลังใจมีอยู่มากมาย โดยส่วนมากหาได้จากหนังสือต่าง ๆ เช่น Pocket Book หนังสือที่ให้ข้อคิด หนังสือพัฒนาตนเอง และหนังสือธรรมะ เป็นต้น หรือใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาเว็บไซต์จำนวนมากที่พูดถึงข้อความต่าง ๆ ที่ทำให้คนอ่านรู้สึกมีกำลังใจ …

Read More